Systém požární ochrany Hilti

APLIKACE POŽÁRNÍCH TĚSNĚNÍ A UCPÁVEK hilti

Hilti nabízí široký sortiment produktů a systémů požárních ucpávek, které podstupují zkoušky podle nejpřísnějších mezinárodních norem jako ASTM a EN. Hilti řešení požárních ucpávek se snadno montuje, přizpůsobuje novým podmínkám i kontroluje.

Hilti je široký sortiment řešení požárních těsnění a ucpávek pro rozmanitá odvětví jako jsou například datová centra, zdravotnictví nebo energetika a průmysl.

PROČ JE POŽÁRNÍ OCHRANA DŮLEŽITÁ?

Předpisy pro požární ucpávky, ochrana osob a ochrana šíření požáru

 Systémy požární ochrany mohou zachránit životy a omezit škody na budově zasažené požárem.
Jsou také povinné ze zákona.
Účelem pasivních systémů požární ochrany je zastavit šíření plamene, kouře a jedovatých plynů při požáru.
Utěsňují otvory u spár a u potrubních a kabelových prostupů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.
Proto je důležité začlenit pasivní požární ochranu – systémy požárních ucpávek – do projektu každé stavby hned od prvních fází.
Hilti nabízí široký sortiment produktů pro požární těsnění, software pro projektování a technickou podporu při projektování a specifikaci systémů požárních ucpávek.

Pasivní systémy požární ochrany se navrhují s cílem zastavit plameny, kouř a jedovaté plyny, které se šíří budovou, utěsněním otvorů v požárně dělicích stěnách, podlahách a stropech.

Stačí jediná netěsnost a celý systém požární ochrany přestává fungovat.

Při projektování systémů pasivní požární ochrany je proto důležité využít celou škálu protipožárních produktů; jeden výrobek nestačí. Pomůže vám to:

  • zajistit, že všechny otvory v požárním úseku budou řádně utěsněny a budou společně bránit šíření požáru,
  • vybrat protipožární produkty, které budou kompatibilní s nejrůznějšími rozměry a tvary potrubí, kabelů, spár a prostupů.
 
 
HILTI MÁ VŽDY TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
 
 
Realizaci požárních ucpávek systémy Hilti a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. můžou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovali školení Hilti a jsou vlastníci „Osvědčení“.

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.