Přehled materiálu Intumex

Přehled produktů INTUMEX

Požární služby Kalen s.r.o. působí úspěšně v požární bezpečnosti staveb na Českém trhu . Jednou z mnoha činností je distribuce a aplikace protipožárních produktů a systémů INTUMEX. Všechny produkty a systémy INTUMEX jsou certifikovány a klasifikovány v akreditovaných zkušebnách na parametr požární odolnosti dle platných evropských norem.Sortiment INTUMEX zahrnuje jak oblast speciálních produktů pro dotěsnění požárních uzávěrů,tak i komplexní řešení problematiky protipožárního zatěsnění prostupujících instalací požárně dělícími konstrukcemi a protipožární těsnění spar. Základní klasifikované systémy INTUMEX pro těsnění prostupujících instalací jako jsou kabely a potrubí, popřípadě těsnění spar v požárně dělících konstrukcích, je možné shlédnout pomocí interaktivního katalogu na webových stránkách www.intumex.cz.

Naše společnost je připravena na konzultaci s vedoucími staveb a majiteli domu,popřípadě provést kontroly stávajících systémů a odbornou montáž.

Intumex CSP

Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr. Vzhledem ke zpevňujícím vlastnostem dokonale chrání před prostupujícím kouřem a plamenem. Je dobře zpracovatelný, rychle aplikovatelný na minerální vlnu a na rozvody instalací v prostupech.

Intunex WRAP

Protipožární zpevňující pás se používá pro utěsnění prostupů kovových potrubí v PU izolaci a plastových potrubí. Jsou odskoušeny varianty do stěn a stropů pro vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex.

 Intumex RS10

Protipožární manžeta Intumex RS10 je určena pro těsnění běžného plastového potrubí z PVC, PP,PE, ale i tlakového potrubí a kabelových svazků, Skládá se z lakovaného nerezového obalu, který je vyplněn protipožárním laminátem Intumex L. Jsou odzkoušeny varianty do stěn a stropů pro nasazenou nebo vestavěnou montáž, včetně variant do měkkých ucpávek Intumex.

 Intumex PS

Protipožární sáček na grafitové bázi. Umožňuje rychlé a bezprašné zatěsnění prostupujících instalací. Již použité sáčky se dají opětovně využít.

 Intumex MG
Univerzální protipožární jednosložkový tmel expandující pod vysokým tlakem, který se používá pro těsnění kabelových svazků a prostupů plastových potrubí. Je přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.
 Intumex L,L-HP,LX

Intumescentní protipožární laminát, použitelný pro utěsnění spar u požárních uzávěrů (protipožární dveře), protipožárních klapek, plastového potrubí a stavebních spar. Expandovaný laminát Intumex L vytváří stabilní, pevnou, ohni odolnou krustu bránící šíření plamene,kouře a horkých plynů.

 Intumex FB

Protipožární trvale pružný intumescentní blok o rozměru 200 mm x 120 mm x 60 mm (d x š x t). Je vhodný pro suchou a rychlou montáž.

 

  Intumex AS

Protipožární jednosložkový endotermní akrylátový nátěr odolný vůči rázové vlhkosti. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou vrstvu podporující dilataci zatěsněných instalací a spar.

Intumex AN

Bílý protipožární jednosložkový akrylátový tmel určený pro interiéry. Je vhodný pro těsnění spár a používá se pro opravy měkkých ucpávek Intumex.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.