Systém požární ochrany Dunamenti

Systém pasivní požární ochrana staveb DUNAMENTI

Materiály a systémy DUNAMENTI jsou vyvíjeny a vyráběny proto, aby zabránily možnému šíření ohně skrze požárně dělíci úseky nebo jej alespoň omezily.

Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého protipožárního systému utěsnění. 

Realizaci ucpávek systémy Dunamenti a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. můžou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovali školení Dunamenti a jsou vlastníci „Osvědčení“.

Summary
Article Name
Systém pasivní požární ochrana staveb DUNAMENTI
Description
Materiály a systémy DUNAMENTI jsou vyvíjeny a vyráběny proto, aby zabránily možnému šíření ohně skrze požárně dělíci úseky nebo jej alespoň omezily.Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého protipožárního systému utěsnění.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.